Codul Fiscal - Titlul IX modificari din 18 Octombrie 2007

Impozite si taxe locale

  • Titlul IX
  • 18 Octombrie 2007
Art. 286
Scutiri si facilitati stabilite de consiliile locale

Modifica:

96. La articolul 286, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(6) Începând cu anul fiscal 2008, consiliul local poate acorda scutiri de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, datorată de către persoanele juridice în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională şi în condiţiile îndeplinirii dispoziţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.

Abroga: 

97. La articolul 286, alineatul (7) se abrogă.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf