Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul IX modificari din 18 Noiembrie 2004

Impozite si taxe locale

  • Titlul IX
  • 18 Noiembrie 2004
Art. 250
Scutiri

Modifica norme metodologice, la pct. 26, alin. (1):

1. La punctul 26, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

26. (1) Pentru a putea beneficia de scutirile prevăzute la pct. 25, persoanele în cauză vor prezenta o cerere la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale împreună cu originalul şi copia actelor care le atestă această calitate, respectiv contractul de construire a unei locuinţe cu credit, contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinţei sau contractul de dobândire a locuinţei, după caz, şi procesul-verbal de predare-primire/preluare a locuinţei în cauză, numai pentru o clădire.

Art. 253
Calculul impozitului datorat de persoanele juridice
Abroga norme metodologice, la pct. 57, alin. (2):
2. La punctul 57 se abrogă alineatul (2).
Art. 268
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasura o activitate economica si a altor autorizatii similare
Abroga norme metodologice, la pct. 149, alin. (2):
3. La punctul 149 se abrogă alineatul (2).
Art. 284
Scutiri si facilitati pentru persoanele fizice

Modifica norme metodologice, la pct. 210:

4. Punctul 210 va avea următorul cuprins:

210. Scutirea de impozit pe clădiri, impozit pe teren şi taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru desfăşurarea unei activităţi economice se acordă pentru:

a) persoanele cu handicap grav;

b) persoanele cu handicap accentuat;

c) persoanele invalide de gradul I;

d) persoanele invalide de gradul II.

Art. 290
Depunerea declaratiilor de persoanele juridice

Modifica norme metodologice, pct. 245:

5. Punctul 245 va avea următorul cuprins:

245. Persoanele fizice nu depun noi declaraţii fiscale pentru bunurile impozabile sau taxabile existente în evidenţele compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf