Codul Fiscal - Titlul IX modificari din 16 Octombrie 2008

Impozite si taxe locale

  • Titlul IX
  • 16 Octombrie 2008
Art. 285
Facilitati pentru persoanele juridice

Modifica:

16. La articolul 285, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren se reduc cu 50% pentru acele clădiri şi terenurile aferente deţinute de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioadă de maximum 6 luni pe durata unui an calendaristic.

Nota:

Conform Ordonantei de urgenta nr. 127/2008, alin. (2) se modifica incepand cu data de 01 ianuarie 2009.

Art. 295
Implicatii bugetare ale impozitelor si taxelor locale

Modifica:

17. La articolul 295 alineatul (11), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

d) taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf