Codul Fiscal - Titlul IX modificari din 15 Noiembrie 2013

Impozite si taxe locale

  • Titlul IX
  • 15 Noiembrie 2013
Art. 253
Calculul impozitului datorat de persoanele juridice

Modifica:

63. La articolul 253, alineatul (5^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5^1) În cazul clădirilor care aparţin persoanelor juridice care aplică Standardele internaţionale de raportare financiară şi aleg ca metodă de evaluare ulterioară modelul bazat pe cost, valoarea impozabilă a acestora este valoarea rezultată din raportul de evaluare emis de un evaluator autorizat, depus la compartimentul de specialitate al administraţiei publice locale.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf