Codul Fiscal - Titlul IX modificari din 13 Martie 2015

Impozite si taxe locale

  • Titlul IX
  • 13 Martie 2015
Art. 263
Calculul taxei

Introduce:

După alineatul (2) al articolului 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:

(2^1) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 95%.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf