Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul IX modificari din 1 Iunie 2005

Impozite si taxe locale

  • Titlul IX
  • 1 Iunie 2005
Art. 250
Scutiri

Modifica, la art. 250, alin. (1), cuprinsul pct. 2:

2. clădirile care, potrivit legislaţiei în vigoare, sunt considerate monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, cu excepţia incintelor care sunt folosite pentru activităţi economice;
Art. 270
Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate

Modifica, la art. 270, cuprinsul alin. (1^1):

(1^1) Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale, în sensul prezentului articol, corespunde activităţilor agenţilor de publicitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare şi alte tipărituri, precum şi prin radio, televiziune şi Internet.
Art. 283
Alte taxe locale

Modifica, la art. 283, denumirea marginala:

Alte taxe locale
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf