Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul IX^2 modificari din 8 Mai 2012

Contributii sociale obligatorii

  • Titlul IX^2
  • 8 Mai 2012
Art. 296^9
Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. f) pct. 4 si 5

Modifica:

 

La articolul 296^9 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

ART. 296^9

(1) Pentru persoanele cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei, prevăzute la art. 293^3 lit. f) pct. 4 şi 5, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depăşeşte nivelul de 740 lei.

 

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf