Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul IX^2 modificari din 29 Mai 2013

Contributii sociale obligatorii

  • Titlul IX^2
  • 29 Mai 2013
Art. 296^4
Baza de calcul al contributiilor sociale individuale

Modifica la alin.(2) lit. m)

32. La articolul I punctul 80, litera m) a alineatului (1) al articolului 296^4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"m) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice. Aceste prevederi se aplică şi în cazul salariaţilor reprezentanţelor din România ale persoanelor juridice străine."

 Introduce la alin.(2) lit. m^1)

33. La articolul I, după punctul 80 se introduce un nou punct, punctul 80^1, cu următorul cuprins:

"80^1. La articolul 296^4 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera m^1), cu următorul cuprins:

«m^1) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţii care au stabilite raporturi de muncă cu angajatori nerezidenţi, pe perioada delegării şi detaşării, în România, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru ţara de rezidenţă a angajatorului nerezident, de care ar beneficia personalul din instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte;»".

Art. 296^15
Exceptii generale

Modifica lit. g)

34. La articolul I punctul 81, litera g) a articolului 296^15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"g) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţi, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice, precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;".

Introduce lit g^1) şi g^2)

35. La articolul I, după punctul 81 se introduce un nou punct, punctul 81^1, cu următorul cuprins:

"81^1. La articolul 296^15, după litera g) se introduc două litere noi, literele g^1) şi g^2), cu următorul cuprins:

«g^1) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură primite de persoanele fizice care desfăşoară o activitate în baza unui statut special prevăzut de lege pe perioada deplasării, respectiv delegării şi detaşării, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în limitele prevăzute de actele normative speciale aplicabile acestora, precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;

g^2) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţii care au stabilite raporturi de muncă cu angajatori nerezidenţi, pe perioada delegării şi detaşării, în România, în interesul serviciului, în limita nivelului legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru ţara de rezidenţă a angajatorului nerezident, de care ar beneficia personalul din instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă, precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;»".

Art. 296^21
Contribuabili

Modifica alin.(2)

36. La articolul I punctul 86, alineatul (2) al articolului 296^21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) datorează contribuţii sociale obligatorii pentru veniturile realizate, numai dacă aceste venituri sunt impozabile potrivit prezentului cod."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf