Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul IX^2 modificari din 2 August 2013

Contributii sociale obligatorii

  • Titlul IX^2
  • 2 August 2013
Art. 296^19
Depunerea declaratiilor

Modifica:

26. La articolul 296^19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f), declararea contribuţiilor sociale individuale se face de către plătitorul de venit, care în acest caz este asimilat angajatorului, prin depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, potrivit prevederilor alin. (1) sau (1^1), după caz, cu respectarea prevederilor alin. (1^8).

Art. 296^21
Contribuabili

Modifica:

27. La articolul 296^21 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

f) persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului, din activităţi de natura celor prevăzute la art. 52 alin. (1), precum şi cele care realizează venituri din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e);

Art. 296^22
Baza de calcul

Modifica:

28. La articolul 296^22, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) Pentru persoanele prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f), baza de calcul al contribuţiilor sociale este venitul brut stabilit prin contractul încheiat între părţi, diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă prevăzută la art. 50, venitul din asociere, valoarea comisioanelor sau onorariile stabilite potrivit legii în cazul expertizelor tehnice judiciare şi extrajudiciare şi orice alte venituri obţinute, indiferent de denumirea acestora, pentru care se aplică reţinerea la sursă a impozitului.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf