Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul IX^2 modificari din 19 Septembrie 2014

Contributii sociale obligatorii

  • Titlul IX^2
  • 19 Septembrie 2014
Art. 296^18
Calculul, retinerea si virarea contributiilor sociale

Modifica:

La articolul 296^18 alineatul (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, literele a^1) - a^3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

a^1) 26,3% pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 15,8% pentru contribuţia datorată de angajator;

a^2) 31,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 20,8% pentru contribuţia datorată de angajator;

a^3) 36,3% pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 25,8% pentru contribuţia datorată de angajator.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf