Codul Fiscal - Titlul IX^2 modificari din 12 Decembrie 2014

Contributii sociale obligatorii

  • Titlul IX^2
  • 12 Decembrie 2014
Art. 296^21
Contribuabili

Modifica:

38. La articolul 296^21 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf