Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul VIII modificari din 31 August 2004

Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile

  • Titlul VIII
  • 31 August 2004
Art. 238
Preturi minime

Introduce, dupa alin. (5), alin. (6):

1.Dupa alineatul (5) al articolului 238 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

(6) In situatia in care patronatele nu cad de acord asupra unui protocol comun, vor fi publicate preturile minimale stabilite de organizatia patronala de ramura care detine cel putin 70% din totalul cifrei de afaceri realizate de societatile comerciale producatoare de alcool, distilate si bauturi alcoolice distilate. Cifra de afaceri care sta la baza stabilirii reprezentativitatii va fi preluata din raportarile contabile ale agentilor economici la 30 iunie 2004, aferenta productiei mai sus mentionate.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf