Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul VIII modificari din 27 August 2004

Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile

  • Titlul VIII
  • 27 August 2004
Art. 239
Restrictii

Introduce alin. (2):

106. La articolul 239 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) toate reziduurile de uleiuri minerale rezultate din exploatare, în alte locaţii decât antrepozitele fiscale de producţie, pot fi cedate sau vândute numai în vederea prelucrării şi numai către un antrepozit fiscal de producţie, în condiţiile prevăzute de norme.

Art. 242
Procedura de import

Modifica cuprinsul art. 242:

107. Articolul 242 va avea următorul cuprins:

ART. 242

Procedura de import

Efectuarea formalităţilor vamale de import, aferente uleiurilor minerale prevăzute la art. 241, se face prin birourile vamale de control şi vămuire la frontieră, stabilite prin decizia autorităţii vamale, care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 243
Conditii de cesionare si instrainare

Introduce alin. (3)

108. La articolul 243 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul acţiunilor societăţilor comerciale care fac obiectul tranzacţiilor pe piaţa de capital.

Art. 244^1
Alte masuri

Introduce, dupa art. 244, art. 244^1:

109. După articolul 244 se introduce un nou articol, articolul 244^1, cu următorul cuprins:

ART. 244^1

Alte măsuri

(1) Agenţii economici care doresc să distribuie şi să comercializeze angro băuturi alcoolice şi produse din tutun sunt obligaţi ca până la data de 31 martie 2005 să se înregistreze la autoritatea fiscală teritorială şi să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să deţină spaţii de depozitare corespunzătoare, în proprietate, cu chirie, contract de comodat sau cu orice titlu legal;

b) să aibă înscrise în obiectul de activitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, activitatea de comercializare şi distribuţie angro a băuturilor alcoolice sau activitatea de comercializare şi distribuţie angro a produselor din tutun;

c) să se doteze cu mijloacele necesare depistării marcajelor false sau contrafăcute, în cazul comercializării de produse supuse marcării potrivit titlului VII.

(2) Băuturile alcoolice livrate de agenţii economici producători către agenţii economici distribuitori sau comercianţi angro vor fi însoţite şi de o copie a certificatului de marcă al producătorului, din care să rezulte că marca îi aparţine.

(3) Agenţii economici distribuitori şi comercianţii angro de băuturi alcoolice şi produse din tutun răspund pentru provenienţa nelegală a produselor deţinute şi sunt obligaţi să verifice autenticitatea facturilor primite.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf