Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul VIII modificari din 25 Mai 2004

Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile

  • Titlul VIII
  • 25 Mai 2004
Art. 246
Contraventii si sanctiuni

*** Abrogat

144. La articolul 200, după litera f) se introduc literele g) - k) cu următorul cuprins:

"[...]

j) art. 246 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003;

[...]."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf