Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul VIII modificari din 19 Noiembrie 2004

Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile

  • Titlul VIII
  • 19 Noiembrie 2004
Art. 238
Preturi minime

Modifica, la art. 238, cuprinsul alin. (6):

(6) În situaţia în care patronatele nu cad de acord asupra unui protocol comun, vor fi publicate preţurile minimale stabilite de organizaţia patronală de ramură care deţine cel puţin 70% din totalul cifrei de afaceri realizate de societăţile comerciale producătoare de alcool, distilate şi băuturi alcoolice distilate. Cifra de afaceri care stă la baza stabilirii reprezentativităţii va fi preluată din raportările contabile ale agenţilor economici la data de 30 iunie 2004, aferentă producţiei sus-menţionate.

Introduce, la art 238, alin. (7):

(7) Agenţii economici producători de alcool, distilate şi băuturi alcoolice distilate, care realizează preţuri mai mici decât preţurile minime publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor notifica aceste preţuri Ministerului Finanţelor Publice - direcţia cu atribuţii în autorizarea antrepozitelor fiscale. Preţurile astfel notificate vor fi analizate în cadrul Comisiei de autorizare a antrepozitelor fiscale şi a importatorilor de produse accizabile supuse marcării şi vor putea fi practicate de agenţii economici numai în condiţiile în care aceştia nu înregistrează pierderi din activitatea de producţie de alcool, distilate şi băuturi alcoolice distilate şi nu au obligaţii restante la bugetul general consolidat.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf