Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul VIII modificari din 18 Noiembrie 2004

Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile

  • Titlul VIII
  • 18 Noiembrie 2004
Art. 239
Restrictii

Modifica norme metodologice, la pct. 6, alin. (2):

1. La punctul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) Toate reziduurile de uleiuri minerale rezultate din exploatare - scurgeri, spălări, curăţări, decantări, contaminări - în alte locaţii decât antrepozitele fiscale de producţie pot fi vândute sau cedate numai în vederea prelucrării şi numai către un antrepozit fiscal de producţie. Vânzarea sau cedarea poate avea loc numai pe bază de factură şi, respectiv, aviz de însoţire, vizate de reprezentantul organului fiscal teritorial în raza căruia îşi desfăşoară activitatea antrepozitul fiscal. Colectarea şi prelucrarea reziduurilor petroliere pot fi efectuate numai de către un antrepozit fiscal de producţie a uleiurilor minerale.

Art. 243
Conditii de cesionare si instrainare

Introduce norme metodologice, dupa pct. 7:

2. După punctul 7 se introduc două puncte noi, punctele 7^1 şi 7^2, pentru aplicarea art. 243 şi 244, după cum urmează:

Codul fiscal:

CAP. 7
Alte măsuri speciale

Condiţii de cesionare şi înstrăinare

ART. 243

(1) Cesionarea ori înstrăinarea, sub orice formă, a acţiunilor, a părţilor sociale sau activelor fixe ale antrepozitarilor autorizaţi ori ale unui antrepozitar a cărui autorizaţie a fost anulată sau revocată conform titlului VII va fi adusă la cunoştinţa autorităţii fiscale competente cu cel puţin 60 de zile înainte de realizarea acestei operaţiuni, în vederea efectuării controlului financiar-fiscal.

 

Norme metodologice:

7^1. Activele fixe care intră sub incidenţa prevederilor art. 243 alin. (1) din Codul fiscal sunt: terenurile, spaţiile de producţie şi echipamentele tehnologice aferente antrepozitului fiscal.

Art. 244
Intarzieri la plata accizelor

Introduce norme metodologice, dupa pct. 7:

2. După punctul 7 se introduc două puncte noi, punctele 7^1 şi 7^2, pentru aplicarea art. 243 şi 244, după cum urmează:
Codul fiscal:

CAP. 7
Alte măsuri speciale

Întârzieri la plata accizelor

ART. 244

Întârzierea la plată a accizelor cu mai mult de 30 de zile de la termenul legal atrage revocarea autorizaţiei antrepozitarului autorizat şi închiderea activităţii până la plata sumelor restante.

 

Norme metodologice:

7^2. Intră sub incidenţa art. 244 din Codul fiscal accizele datorate bugetului de stat de către antrepozitarul autorizat după obţinerea autorizaţiei de antrepozit fiscal.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf