Codul Fiscal - Titlul VII modificari din 6 Septembrie 2012

Accize si alte taxe speciale

  • Titlul VII
  • 6 Septembrie 2012
Art. 206^28
Anularea, revocarea si suspendarea autorizatiei

Introduce alin. (11^1)

La articolul 206^28 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (11^1), cu următorul cuprins:

"(11^1) În situaţia în care, în perioada de valabilitate a autorizaţiei de antrepozit fiscal, intervin modificări ale condiţiilor de autorizare sau de funcţionare ale antrepozitului fiscal, iar neconformarea la acestea atrage revocarea autorizaţiei, o nouă autorizaţie poate fi emisă de autoritatea competentă la data la care persoana a cărei autorizaţie a fost revocată din cauza neconformării la aceste condiţii îndeplineşte toate condiţiile de autorizare."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf