Codul Fiscal - Titlul VII modificari din 30 Martie 2005

Accize

  • Titlul VII
  • 30 Martie 2005
Art. 162
Sfera de aplicare

Modifica, la art. 162, cuprinsul lit. g):

26. La articolul 162, litera g) va avea următorul cuprins:

g) uleiuri minerale şi electricitate.

Art. 176
Nivelul accizelor

Modifica cuprinsul art. 176:

27. Articolul 176 va avea următorul cuprins:

ART. 176

Nivelul accizelor

Nivelul accizelor pentru următoarele produse este:

Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

U.M.

Acciza*

(echivalent euro/UM)

0

1

2

3

1.

Bere, din care:

1.1. Bere produsă de producătorii independenţi cu o capacitate de producţie anuală ce nu depăşeşte 200 mii hl

hl/1 grad Plato1)

0,74

0,43

2.

Vinuri

2.1.      Vinuri liniştite

2.2.      Vinuri spumoase

hl de produs

 

0,00

34,05

3.

Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri

3.1.      liniştite

3.2.      spumoase

hl de produs

 

0,00

34,05

4.

Produse intermediare

hl de produs

51,08

5.

Alcool etilic

hl alcool pur2)

465,35

 

Produse din tutun

 

 

6.

Ţigarete

1.000 ţigarete

9,10 + 30%

7.

Ţigări şi ţigări de foi

1.000 bucăţi

22,13

8.

 

Tutun destinat fumatului

din care:

kg

 

29,51

 

 8.1

Tutun destinat rulării în ţigarete

kg

29,51

 

Uleiuri minerale

 

 

9.

Benzine cu plumb

tona

1000 litri

480,00

369,60

10.

Benzine fără plumb

tona

1000 litri

425,06

327,29

11.

Motorine

tona

1000 litri

307,59

259,91

12.

Păcură

1000kg

6,81

13.

Gaze petroliere lichefiate, din care:

1000kg

100, 00

 

13.1. Utilizate drept carburant

 

128,26

 

13.2 Utilizate pentru incalzire

 

113,50

 

13.3 Utilizate in consum casnic3)

 

0,00

14.

Gaz natural utilizat drept carburant (codurile NC 2711 11 00 si 2711 21 00)

gigajoule

1,59

15.

Petrol lampant (inclusiv kerosen)4) din care:

 

 

 

15.1 Utilizat drept carburant

tona

1000 litri

469, 89

375,91

 

15.2 Utilizat pentru incalzire

tona

1000 litri

469,89

375,91

16.

Benzen, toluen, xileni şi alte amestecuri de hidrocarburi aromatice

tona

469,89

 

Electricitate (codul NC 2716)

  

17.

Electricitate utilizata in scop comercial

MWh0,14
 

Electricitate utilizata in scop necomercial

MWh0,30 
Art. 177
Calculul accizei pentru tigarete

Modifica, la art. 177, cuprinsul alin. (1):

28. Alineatul (1) al articolului 177 va avea următorul cuprins:

(1) Pentru ţigarete, acciza datorată este egală cu suma dintre acciza specifică şi acciza ad valorem, dar nu mai puţin de 19,92 euro/1.000 ţigarete, care reprezintă acciza minimă. Când suma dintre acciza specifică şi acciza ad valorem este mai mică decât acciza minimă, se plăteşte acciza minimă.

Introduce, la art. 177, dupa alin. (1), alin. (1^1):

29. La articolul 177, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:

(1^1) La propunerea Ministerului Finanţelor Publice, Guvernul poate modifica acciza minimă în funcţie de evoluţia accizei aferente ţigaretelor din categoria de preţ cea mai vândută, astfel încât nivelul accizei minime să reprezinte 90% din acciza aferentă ţigaretelor din categoria de preţ cea mai vândută.

Art. 200
Scutiri pentru alcool etilic si alte produse alcoolice
Abroga, la art. 200, alin. (1), lit. h), i), j) si k):
30. La articolul 200 alineatul (1), literele h), i), j) şi k) se abrogă.
Art. 201
Scutiri pentru uleiuri minerale
Abroga, la art. 201, alin. (1), lit. h), j), k) si l):
31. La articolul 201 alineatul (1), literele h), j), k) şi l) se abrogă.
Art. 207
Sfera de aplicare

Modifica la art. 207, cuprinsul lit. k) si m):

32. La articolul 207, literele k) şi m) vor avea următorul cuprins:

k) aparate de luat imagini fixe şi alte camere video cu înregistrare cu codul NC 8525 40; aparate fotografice numerice cu codul NC 8525 40;

.........................................................................

m) aparate pentru condiţionat aer cu codurile NC 8415 10 10 şi 8415 10 90;

Art. 208
Nivelul si calculul accizei

Modifica, la art. 208, cuprinsul alin. (4) si (5):

33. La articolul 208, alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:

(4) Nivelul accizelor pentru alte produse:

Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

Acciza (%)

1.

Confecţii din blănuri naturale (cu excepţia celor de iepure, oaie, capră)

45

2.

Articole din cristal 1)

55

3.

Bijuterii din aur şi/sau din platină, cu excepţia verighetelor

25

4.

Produse de parfumerie

 

 

4.1. Parfumuri, din care:

35

 

- ape de parfum

25

 

4.2. Ape de toaletă, din care:

15

 

- ape de colonie

10

5.

Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporând un receptor de semnale videofonice; combine audio2)

20

6.

Dublu radiocasetofoane cu redare de pe bandă magnetică sau compact disc

20

7.

Aparate de luat imagini fixe şi alte camere video cu înregistrare; aparate fotografice numerice

30

8.

Cuptoare cu microunde

20

9.

Aparate pentru condiţionat aer, de perete sau de ferestre, formând un singur corp

20

10.

Arme de vânătoare şi arme de uz individual, altele decât cele de uz militar sau de sport

100

11.

Iahturi şi bărci cu motor pentru agrement

 

 

11.1 Iahturi

50

 

11.2 Barci cu motor pentru agrement

30
 
*1) Prin cristal se înţelege sticla având un conţinut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.

*2) Combinele audio sunt produse ce reunesc (în aceeaşi carcasă sau în module) cel puţin patru aparate sau funcţiuni diferite, dintre care cel puţin trei sunt funcţiuni audio (recepţie, înregistrare pe bandă magnetică, înregistrare pe compact disc, reproducere disc patefon, reproducere compact disc, reproducere bandă magnetică etc.).

 

(5) Nivelul accizelor pentru autoturisme sau autoturisme de teren, inclusiv din import rulate:

Tipul autoturismului Acciza pentru
autoturisme noi
(%)
Acciza pentru
autoturisme
rulate
(%)
1.

Autoturisme echipate cu
motor cu benzină:

 

 

a) Cu capacitate cilindrică
sub 1601 cm3

1

2,5

b) Cu capacitate cilindrică
între 1601 şi 1800 cm3

2,5

5,5

c) Cu capacitate cilindrică
între 1801 şi 2000 cm3

4

10

d) Cu capacitate cilindrică
între 2001 şi 2500 cm3

8 21

e) Cu capacitate cilindrică de
peste 2500 cm3

11 32
2.

Autoturisme echipate cu
motor Diesel:

 

 

a) Cu capacitate cilindrică
sub 1601 cm3

1

2,5

b) Cu capacitate cilindrică
între 1601 şi 2000 cm3

2,5

5,5

c) Cu capacitate cilindrică
între 2001 şi 2500 cm3

4

11

d) Cu capacitate cilindrică
între 2501 şi 3200 cm3

8

21

e) Cu capacitate cilindrică
peste 3000 cm3

11

32

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf