Codul Fiscal - Titlul VII modificari din 30 Iunie 2008

Accize si alte taxe speciale

  • Titlul VII
  • 30 Iunie 2008
Art. 214^1
Nivelul taxei speciale

Abroga norme metodologice:

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă punctele 31^1 şi 31^2 din titlul VII - "Accize şi alte taxe speciale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Nota:

Conform Hotararii nr. 686/2008, punctul 31^1 din normele metodologice se abrogă incepand cu data de 1 iulie 2008.

Art. 214^2
Exigibilitatea si plata taxei speciale la bugetul de stat

Abroga norme metodologice:

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă punctele 31^1 şi 31^2 din titlul VII - "Accize şi alte taxe speciale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Nota:

Conform Hotararii nr. 686/2008, punctul 31^2 din normele metodologice se abrogă incepand cu data de 1 iulie 2008.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf