Codul Fiscal - Titlul VII modificari din 30 Decembrie 2011

Accize si alte taxe speciale

  • Titlul VII
  • 30 Decembrie 2011
Art. 206^35
Proceduri in cazul in care sistemul informatizat este indisponibil la expeditie

Modifica:

74. La articolul 206^35 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b) să informeze autorităţile competente înainte de începerea deplasării, prin procedura stabilită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 206^51
Plata accizelor la bugetul de stat

Introduce:

75. La articolul 206^51, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul destinatarilor înregistraţi, termenul de plată a accizelor este ziua lucrătoare imediat următoare celei în care accizele devin exigibile.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf