Codul Fiscal - Titlul VII modificari din 30 Decembrie 2005

Accize

  • Titlul VII
  • 30 Decembrie 2005
Art. 168
Producerea si detinerea in regim suspensiv

Introduce, la art. 168, dupa alin. (4), alin. (5):

2. După alineatul (4) al articolului 168 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică pentru electricitate şi gazul natural.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf