Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul VII modificari din 29 August 2012

Accize si alte taxe speciale

  • Titlul VII
  • 29 August 2012
Art. 206^10
Bere

Introduce alin. (3^1)

33. La articolul 206^10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:

"(3^1) Antrepozitarul autorizat care produce şi alte băuturi alcoolice decât bere nu poate beneficia de acciza specifică redusă prevăzută la alin. (2)."

Art. 206^16
Produse energetice

Introduce alin. (2), lit. i)

34. La articolul 206^16 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

"i) produsele cu codurile NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 şi 3811 90 00."

Art. 206^21
Reguli generale

Introduce alin. (3^1)

35. La articolul 206^21, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:

"(3^1) Micii producători de vinuri liniştite prevăzuţi la alin. (3) lit. b) au obligaţia de a se înregistra la autoritatea competentă, potrivit prevederilor din normele metodologice."

Art. 206^23
Conditii de autorizare

Introduce alin. (1^1)

36. La articolul 206^23, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:

"(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), antrepozitarul autorizat pentru producţia şi îmbutelierea produsului bere poate utiliza instalaţiile de îmbuteliere a acestui produs şi pentru îmbutelierea băuturilor răcoritoare şi a apei plate, potrivit prevederilor din normele metodologice."

Art. 221^3
Contraventii si sanctiuni

Introduce alin. (2), lit. x)

37. La articolul 221^3 alineatul (2), după litera w) se introduce o nouă literă, litera x), cu următorul cuprins:

"x) producerea de vinuri liniştite, sub limita de 1.000 hl de vinuri liniştite pe an, fără înregistrarea la autoritatea vamală teritorială."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf