Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul VII modificari din 25 Noiembrie 2009

Accize si alte taxe speciale

  • Titlul VII
  • 25 Noiembrie 2009
Art. 173
Alcool etilic

Modifica:

1. La articolul 173, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) Ţuica şi rachiurile de fructe destinate consumului propriu al gospodăriilor individuale, în limita unei cantităţi echivalente de cel mult 250 litri de produs pentru fiecare gospodărie individuală/an, cu concentraţia alcoolică de 100% în volum, se exceptează de la plata accizelor.

Art. 178
Reguli generale

Modifica:

2. La articolul 178, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

(6) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) micii producători de vinuri liniştite care produc în medie mai puţin de 600 hl de vin pe an.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf