Codul Fiscal - Titlul VII modificari din 25 Aprilie 2008

Accize si alte taxe speciale

  • Titlul VII
  • 25 Aprilie 2008
Art. 214^1
Nivelul taxei speciale

Abroga:

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 214^1 - 214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Nota:

Conform Ordonantei de urgenta nr. 50/2008, articolul 214^1 se abrogă incepand cu data de 1 iulie 2008.

Art. 214^2
Exigibilitatea si plata taxei speciale la bugetul de stat

Abroga:

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 214^1 - 214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Nota:

Conform Ordonantei de urgenta nr. 50/2008, articolul 214^2 se abrogă incepand cu data de 1 iulie 2008.

Art. 214^3
Scutiri

Abroga:

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 214^1 - 214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Nota:

Conform Ordonantei de urgenta nr. 50/2008, articolul 214^1 se abrogă incepand cu data de 1 iulie 2008.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf