Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul VII modificari din 24 Martie 2014

Accize si alte taxe speciale

  • Titlul VII
  • 24 Martie 2014
Art. 206^60
Scutiri pentru produse energetice si energie electrica

Introduce norme metodologice:

La punctul 113 subpunctul 113.11 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:

(9^1) Prevederile alin. (9) - (11) nu se aplică consumatorilor casnici.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf