Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul VII modificari din 23 Mai 2014

Accize si alte taxe speciale

  • Titlul VII
  • 23 Mai 2014
Art. 206^23
Conditii de autorizare

Modifica norme metodologice:

1. La punctul 85 alineatul (1^5), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1^5) [...]

i) antrepozitele fiscale de depozitare autorizate în exclusivitate pentru aprovizionarea aeronavelor şi, respectiv, a navelor şi ambarcaţiunilor, cu produse energetice destinate utilizării drept combustibil - 30 tone;

Art. 206^58
Scutiri pentru alcool etilic si alte produse alcoolice

Modifica norme metodologice:

2. La punctul 111, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Formula admisă a fi utilizată pentru denaturarea completă a alcoolului, în concentraţie la hectolitru de alcool pur, este următoarea: izopropanol (nr. CAS 67-63-0) 3 litri (chimic pur), metiletilcetonă (butanonă) (nr. CAS 78-93-3) 3 litri (chimic pură) şi benzoat de denatoniu (nr. CAS 3734-33-6) 1 gram (chimic pur).

Art. 206^60
Scutiri pentru produse energetice si energie electrica

Modifica norme metodologice:

3. La punctul 113 subpunctul 113.10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

113.10. [...]

(2) Marcarea şi colorarea motorinei şi a kerosenului pe teritoriul României se realizează în antrepozite fiscale, cu excepţia antrepozitelor fiscale autorizate exclusiv pentru aprovizionarea navelor cu combustibil pentru navigaţie. Marcarea şi colorarea pe teritoriul României se realizează sub supraveghere fiscală, potrivit procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Introduce norme metodologice:

4. La punctul 113 subpunctul 113.10, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:

113.10. [...]

(2^1) Marcarea şi colorarea motorinei şi a kerosenului provenite din achiziţii intracomunitare şi destinate utilizării într-un scop scutit se realizează în statul membru de expediţie. Responsabilitatea marcării şi colorării corespunzătoare potrivit alin. (1) revine antrepozitarului autorizat exclusiv pentru aprovizionarea navelor cu combustibil pentru navigaţie sau destinatarului înregistrat din România.

(2^2) Marcarea şi colorarea motorinei şi kerosenului provenite din operaţiuni de import şi destinate plasării în antrepozite fiscale de depozitare autorizate în exclusivitate pentru aprovizionarea aeronavelor, a navelor şi ambarcaţiunilor se face anterior punerii în liberă circulaţie, operaţiunea putând fi realizată inclusiv într-o ţară terţă. Responsabilitatea marcării şi colorării corespunzătoare potrivit alin. (1) revine antrepozitarului autorizat exclusiv pentru aprovizionarea navelor cu combustibil pentru navigaţie.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf