Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul VII modificari din 13 Iulie 2012

Accize si alte taxe speciale

  • Titlul VII
  • 13 Iulie 2012
Art. 206^3
Definitii

Modifica in norme metodologice:

1. La punctul 72 alineatul (4), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"e) direcţiile regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, direcţiile judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale sau a municipiului Bucureşti, iar în cazul operatorilor economici mari contribuabili, Direcţia de autorizări şi tarif vamal din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor şi direcţiile regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, denumite în continuare autoritate vamală teritorială;".

Art. 206^22
Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal

Modifica in norme metodologice:

2. La punctul 84 alineatul (4^1), literele c) - e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"c) pentru producţia de bere de maximum 5.000 hl pe an realizată de micii producători - 10.000 lei;

d) pentru producţia de vinuri de maximum 5.000 hl pe an - 200 lei;

e) pentru producţia de vinuri între 5.001 şi 10.000 hl pe an - 25.000 lei;".

 

5. La punctul 84 alineatul (4^1), literele j), m) şi o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"j) pentru producţia de alcool etilic şi/sau băuturi spirtoase între 101 şi 1.000 hl alcool pur pe an - 100.000 lei;

..........................................................................

m) pentru producţia de alcool etilic realizată de micile distilerii - 200 lei;

..........................................................................

o) pentru producţia de produse energetice, exceptând producţia de GPL, de maximum 10.000 tone pe an - 500.000 lei;".

Introduce in norme metodologice:

3. La punctul 84 alineatul (4^1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:

"e^1) pentru producţia de vinuri peste 10.000 hl pe an - 50.000 lei;".

 

4. La punctul 84 alineatul (4^1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera i^1), cu următorul cuprins:

"i^1) pentru producţia de alcool etilic şi/sau băuturi spirtoase de maximum 100 hl alcool pur pe an - 10.000 lei;".


6. La punctul 84 alineatul (4^1), după litera o) se introduc două noi litere, literele o^1) şi o^2), cu următorul cuprins:

"o^1) pentru producţia de produse energetice, exceptând producţia de GPL, între 10.001 tone şi 40.000 tone pe an - 2.000.000 lei;

o^2) pentru producţia de produse energetice, exceptând producţia de GPL, peste 40.000 tone pe an - 4.000.000 lei;".

Art. 206^30
Deplasarea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize

Introduce in norme metodologice:

7. La punctul 90 subpunctul 90.1, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:

"(8^1) Operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat au obligaţia de a transmite autorităţii vamale teritoriale, lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, o situaţie privind livrările de produse accizabile, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 55^1."

Art. 206^54
Garantii

Modifica in norme metodologice:

8. La punctul 108 alineatul (8^1), literele c) - e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"c) pentru producţia de bere de maximum 5.000 hl pe an realizată de micii producători - 2.000 euro;

d) pentru producţia de vinuri de maximum 5.000 hl pe an - 2.500 euro;

e) pentru producţia de vinuri între 5.001 hl şi 10.000 hl pe an - 5.000 euro;".

11. La punctul 108 alineatul (8^1), literele j), m) şi o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"j) pentru producţia de alcool etilic şi/sau băuturi spirtoase între 101 şi 1.000 hl alcool pur pe an - 25.000 euro;

..........................................................................

m) pentru producţia de alcool etilic realizată de micile distilerii - 250 euro;

..........................................................................

o) pentru producţia de produse energetice, exceptând producţia de GPL, de maximum 10.000 tone pe an - 250.000 euro;".

Introduce in norme metodologice:

9. La punctul 108 alineatul (8^1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:

"e^1) pentru producţia de vinuri peste 10.000 hl pe an - 10.000 euro;".

10. La punctul 108 alineatul (8^1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera i^1), cu următorul cuprins:

"i^1) pentru producţia de alcool etilic şi/sau băuturi spirtoase de maximum 100 hl alcool pur pe an - 5.000 euro;".

12. La punctul 108 alineatul (8^1), după litera o) se introduc două noi litere, literele o^1) şi o^2), cu următorul cuprins:

"o^1) pentru producţia de produse energetice, exceptând producţia de GPL, între 10.001 tone şi 40.000 tone - 1.000.000 euro;

o^2) pentru producţia de produse energetice, exceptând producţia de GPL, peste 40.000 tone - 2.000.000 euro;".

Art. 206^58
Scutiri pentru alcool etilic si alte produse alcoolice

Modifica in norme metodologice:

13. La punctul 111, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(2) În cazul României, produsele admise a fi utilizate pentru denaturarea completă a alcoolului, în concentraţie la hectolitru de alcool pur, sunt:

a) benzoat de denatoniu (nr. CAS 3734-33-6) 1 gram (chimic pur);

b) metiletilcetonă (butanonă) (nr. CAS 78-93-3) 2 litri (chimic pură); şi

c) albastru de metilen (nr. CAS 61-73-4; C.I. 52015) 0,2 grame (chimic pur).

(3) În cazul alcoolului etilic destinat a fi utilizat pe teritoriul României pentru fabricarea de produse ce nu sunt destinate consumului uman, substanţele admise pentru denaturarea acestuia, în concentraţie la hectolitru de alcool pur, sunt cel puţin două din următoarele:

a) pentru industria cosmetică:

1. dietilftalat (nr. CAS 84-66-2) 0,1 litri (chimic pur);

2. ulei de mentă 0,15 litri;

3. ulei de lavandă 0,15 litri;

4. benzoat de benzil (nr. CAS 120-51-4) 5 litri (chimic pur);

5. izopropanol (nr. CAS 67-63-0) 2 litri (chimic pur);

6. 1,2 propandiol (nr. CAS 57-55-6) 2 litri (chimic pur);

7. terţbutanol (nr. CAS 75-65-0) 80 grame (chimic pur);

8. benzoat de denatoniu (nr. CAS 3734-33-6) 1 gram (chimic pur);

b) pentru alte industrii:

1. alcooli superiori 3 kg;

2. violet de metil (nr. CAS 8004-87-3; C.I. 42535) 0,1 grame (chimic pur);

3. monoetilenglicol (nr. CAS 107-21-1) 0,35 kilograme (chimic pur);

4. salicilat de etil/metil (nr. CAS 118-61-6/nr. CAS 119-36-8) 0,06 kilograme (chimic pur);

5. albastru de metilen (nr. CAS 61-73-4; C.I. 52015) 0,35 grame (chimic pur);

6. terţbutanol (nr. CAS 75-65-0) 80 grame (chimic pur);

7. etil terţbutil eter (nr. CAS 637-92-3) 2 litri (chimic pur);

8. izopropanol (nr. CAS 67-63-0) 2 litri (chimic pur)."

15. La punctul 111, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(4) Pentru denaturarea alcoolului etilic destinat industriei cosmetice nu se vor putea utiliza formula de denaturare care să cuprindă doar uleiul de lavandă şi uleiul de mentă şi formula de denaturare care să cuprindă doar uleiul de mentă şi 1,2 propandiol, iar pentru alcoolul etilic destinat altor industrii nu se va putea utiliza formula de denaturare care să cuprindă doar albastrul de metilen şi violetul de metil."

Introduce in norme metodologice:

14. La punctul 111, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:

"(3^1) Cantităţile/Volumele de substanţe prevăzute la alin. (2) şi (3) sunt exprimate în substanţă cu puritate 100% şi trebuie să se regăsească în produsul finit după omogenizare, la finalul operaţiunii de denaturare.

(3^2) Cantităţile/Volumele de substanţe prevăzute la alin. (2) şi (3) pot fi depăşite cu maximum 10%."

16. La punctul 111, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12^1), cu următorul cuprins:

"(12^1) Antrepozitarul autorizat din România are responsabilitatea pentru respectarea procedurii de denaturare şi pentru omogenizarea substanţelor prevăzute la alin. (2) şi (3) în masa de produs finit, pentru produsele realizate în antrepozitul fiscal pe care îl deţine. În cazul achiziţiilor intracomunitare şi al importurilor, responsabilitatea omogenizării substanţelor prevăzute la alin. (2) şi (3) în masa de produs finit revine persoanei juridice care desfăşoară astfel de operaţiuni şi care poate fi antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat sau operatorul economic, după caz."

Art. 206^69
Conditii de distributie si comercializare

Introduce in norme metodologice:

17. La punctul 120, după subpunctul 120.4 se introduce un nou subpunct, subpunctul 120.5, cu următorul cuprins:

 

"Codul fiscal:

Condiţii de distribuţie şi comercializare

ART. 206^69

[...]

(17) Nivelul de marcare este de 7 mg +/- 10% de marcator pe litru de produs energetic.

[...]

(19) Nivelul de colorare este de 25 mg +/- 10% de colorant pe litru de produs energetic.

 

Norme metodologice:

120.5. Dozele de substanţe prevăzute la alin. (17) şi (19) ale art. 206^69 din Codul fiscal sunt exprimate în substanţă cu puritate 100%."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf