Codul Fiscal - Titlul VI modificari din 6 Februarie 2004

Taxa pe valoarea adaugata

  • Titlul VI
  • 6 Februarie 2004
Art. 126
Sfera de aplicare

Introduce Norme Metodologice

Art. 127
Persoane impozabile si activitatea economica

Introduce Norme Metodologice

Art. 128
Livrarea de bunuri

Introduce Norme Metodologice

Art. 129
Prestarea de servicii

Introduce Norme Metodologice

Art. 131
Importul de bunuri

Introduce Norme Metodologice

Art. 132
Locul livrarii de bunuri

Introduce Norme Metodologice

Art. 133
Locul prestarii de servicii

Introduce Norme Metodologice

Art. 134
Faptul generator si exigibilitatea - reguli generale

Introduce Norme Metodologice

Art. 135
Faptul generator si exigibilitatea - cazuri speciale

Modifica alin. (3)

la art. 135 alin. (3), în loc de: "... avasuri ..." se va citi: "... avansuri ...";
Art. 137
Baza de impozitare pentru operatiuni in interiorul tarii

Introduce Norme Metodologice

Art. 138
Ajustarea bazei de impozitare

Introduce Norme Metodologice

Art. 140
Cota standard si cota redusa

Introduce Norme Metodologice

Art. 141
Scutiri pentru operatiunile din interiorul tarii

Modifica alin. (1), lit. f)

la art. 141 alin. (1) lit. f), în loc de: "... ultarioare ..." se va citi: "... ulterioare ...";

Introduce Norme Metodologice

Art. 142
Scutiri la import

Introduce Norme Metodologice

Art. 145
Dreptul de deducere

Introduce Norme Metodologice

Art. 147
Deducerea taxei pentru persoanele impozabile cu regim mixt

Introduce Norme Metodologice

Art. 148
Determinarea taxei de plata sau a sumei negative de taxa

Introduce Norme Metodologice

Art. 149
Regularizarea si rambursarea taxei

Introduce Norme Metodologice

Art. 151
Reguli aplicabile in cazul persoanelor impozabile stabilite in strainatate

Introduce Norme Metodologice

Art. 152
Sfera de aplicare si regulile pentru regimul special de scutire

Introduce Norme Metodologice

Art. 154
Definirea asocierilor din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata

Introduce Norme Metodologice

Art. 155
Facturile fiscale

Introduce Norme Metodologice

Art. 156
Evidenta operatiunilor impozabile si depunerea decontului

Introduce Norme Metodologice

Art. 157
Plata taxei pe valoarea adaugata la buget

Introduce Norme Metodologice

Art. 158
Responsabilitatea platitorilor si a organelor fiscale

Introduce Norme Metodologice

Art. 161
Dispozitii tranzitorii

Introduce Norme Metodologice

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf