Codul Fiscal - Titlul VI modificari din 31 Mai 2011

Taxa pe valoarea adaugata

  • Titlul VI
  • 31 Mai 2011
Art. 160
Masuri de simplificare

Modifica norme metodologice:

1. La articolul 160 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

c) livrarea de cereale şi plante tehnice menţionate în continuare, care figurează în nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun:

Cod NCProdus
1001 10 00Grâu dur
1001 90 10Alac (Triticum spelta), destinat însămânţării
ex 1001 90 91Grâu comun destinat însămânţării
ex 1001 90 99Alt alac (Triticum spelta) şi grâu comun, nedestinate însămânţării
1002 00 00Secară
1003 00Orz
1005Porumb
1201 00Boabe de soia, chiar sfărâmate
1205Seminţe de rapiţă sau de rapiţă sălbatică, chiar sfărâmate
1206 00Seminţe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate
1212 91Sfeclă de zahăr
Introduce norme metodologice:

2. La articolul 160, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

(6) Prevederile alin. (2) lit. c) se aplică până la data de 31 mai 2013 inclusiv.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf