Codul Fiscal - Titlul VI modificari din 30 Martie 2005

Taxa pe valoarea adaugata

  • Titlul VI
  • 30 Martie 2005
Art. 141
Scutiri pentru operatiunile din interiorul tarii

Modifica la art. 141, alin. (1), cuprinsul lit. k) si m):

22. La articolul 141 alineatul (1), literele k) şi m) vor avea următorul cuprins:

k) prestările de servicii culturale, precum şi livrările de bunuri strâns legate de aceste servicii, efectuate de instituţii publice sau de organizaţii culturale nonprofit;

.........................................................................

m) activităţile specifice posturilor publice naţionale de radio şi de televiziune, cu excepţia activităţilor de publicitate şi altor activităţi de natură comercială;

Abroga, la art. 141, alin. (1), lit. n):

23. La articolul 141 alineatul (1), litera n) se abrogă.

Abroga, la art. 141, alin. (2), lit. f) si j):

24. La articolul 141 alineatul (2), literele f) şi j) se abrogă.
Art. 142
Scutiri la import
Abroga, la art. 142, lit. g):
25. La articolul 142, litera g) se abrogă.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf