Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul VI modificari din 3 August 2010

Taxa pe valoarea adaugata

  • Titlul VI
  • 3 August 2010
Art. 127
Persoane impozabile si activitatea economica

Introduce norme metodologice:

1. La punctul 3, după alineatul (7) se introduce un alineat nou, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:

(7^1) În sensul art. 127 alin. (3) din Codul fiscal, se consideră că nu acţionează de o manieră independentă persoana care desfăşoară o activitate dependentă potrivit art. 7 din Codul fiscal.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf