Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul VI modificari din 29 Mai 2013

Taxa pe valoarea adaugata

  • Titlul VI
  • 29 Mai 2013
Art. 160
Masuri de simplificare

Modifica alin.(6)

9. La articolul I, după punctul 68 se introduc şapte noi puncte, punctele 68^1 - 68^7, cu următorul cuprins:

"68^1. La articolul 160, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(6) Prevederile alin. (2) lit. c) se aplică până la data de 31 mai 2014 inclusiv.»

-------------------------------------------- "

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf