Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul VI modificari din 28 Iulie 2010

Taxa pe valoarea adaugata

  • Titlul VI
  • 28 Iulie 2010
Art. 158^2
Registrul operatorilor intracomunitari

Modifica:

La art. I pct. 2, cu referire la art. 158^2 alin. (6), în loc de: "... prevăzute la alin. (8) lit. c) ..." se va citi: "... prevăzute la alin. (8) lit. b) ...".

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf