Codul Fiscal - Titlul VI modificari din 27 Decembrie 2006

Taxa pe valoarea adaugata

  • Titlul VI
  • 27 Decembrie 2006
Art. 161
Dispozitii tranzitorii

Modifica:

5. Alineatul (18) al articolului 161 va avea următorul cuprins:

(18) Certificatele de scutire de taxă eliberate până la data aderării pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii finanţate din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internaţionale şi de organizaţii nonprofit şi de caritate din străinătate şi din ţară sau de persoane fizice îşi păstrează valabilitatea pe perioada derulării obiectivelor. Nu sunt admise suplimentări ale certificatelor de scutire după data de 1 ianuarie 2007.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf