Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul VI modificari din 23 Mai 2014

Taxa pe valoarea adaugata

  • Titlul VI
  • 23 Mai 2014
Art. 160
Masuri de simplificare

Abroga norme metodologice:

1. La punctul 82, alineatul (8) se abrogă.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf