Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul VI modificari din 2 Septembrie 2011

Taxa pe valoarea adaugata

  • Titlul VI
  • 2 Septembrie 2011
Art. 134^1
Faptul generator pentru livrari de bunuri si prestari de servicii

Modifica:

39. La articolul 134^1, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(7) Prestările de servicii care determină decontări sau plăţi succesive, cum sunt serviciile de construcţii-montaj, consultanţă, cercetare, expertiză şi alte servicii similare, sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situaţii de lucrări, rapoarte de lucru, alte documente similare pe baza cărora se stabilesc serviciile efectuate sau, după caz, în funcţie de prevederile contractuale, la data acceptării acestora de către beneficiari.

Art. 145
Sfera de aplicare a dreptului de deducere

Modifica:

40. La articolul 145, alineatul (4^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4^1) În condiţiile stabilite prin norme se acordă dreptul de deducere a taxei pentru achiziţiile efectuate în cadrul procedurii de executare silită de către o persoană impozabilă de la un contribuabil declarat inactiv, potrivit art. 11, sau de la o persoană impozabilă în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii.

Art. 156^4
Declaratia recapitulativa

Modifica:

41. La articolul 156^4, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Orice persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 trebuie să întocmească şi să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, o declaraţie recapitulativă în care menţionează:

Art. 160
Masuri de simplificare

Modifica:

42. La articolul 160 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

a) livrarea următoarelor categorii de deşeuri:

1. livrarea de deşeuri feroase şi neferoase, deşeuri de materiale reciclabile şi materiale reciclabile uzate constând în hârtie, hârtie cartonată şi carton, material textil, cauciuc şi plastic, cioburi de sticlă şi sticlă;

2. livrarea materialelor prevăzute la pct. 1, după prelucrarea acestora prin operaţiuni de curăţare, polizare, selecţie, tăiere, fragmentare, presare sau turnare în lingouri;

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf