Codul Fiscal - Titlul VI modificari din 2 Mai 2006

Taxa pe valoarea adaugata

  • Titlul VI
  • 2 Mai 2006
Art. 158^1
Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata

Introduce cuprinsul art. 158^1:

2. După articolul 158 se introduce un nou articol, articolul 158^1, cu următorul cuprins:

Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

ART. 158^1

Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va lua măsuri pentru crearea unei baze de date electronice care să conţină informaţii asupra tranzacţiilor desfăşurate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în vederea realizării schimbului de informaţii în domeniul taxei pe valoarea adăugată cu statele membre ale Uniunii Europene.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf