Codul Fiscal - Titlul VI modificari din 14 Aprilie 2015

Taxa pe valoarea adaugata

  • Titlul VI
  • 14 Aprilie 2015
Art. 140
Cotele

Modifica:

6. La articolul 140 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

g) livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele. Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1.101/2014 al Comisiei din 16 octombrie 2014, corespunzătoare acestor bunuri;

Introduce:

7. La articolul 140 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

h) serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf