Codul Fiscal - Titlul V modificari din 6 Februarie 2004

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania

  • Titlul V
  • 6 Februarie 2004
Art. 115
Venituri impozabile obtinute din Romania

Introduce Norme Metodologice

Art. 116
Retinerea impozitului din veniturile impozabile obtinute din Romania de nerezidenti

Introduce Norme Metodologice

Art. 117
Scutiri de la impozitul prevazut in prezentul capitol

Introduce Norme Metodologice

Art. 118
Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri

Introduce Norme Metodologice

Art. 120
Certificatele de atestare a impozitului platit de nerezidenti

Introduce Norme Metodologice

Art. 122
Contribuabili

Introduce Norme Metodologice

Art. 123
Stabilirea impozitului

Introduce Norme Metodologice

Art. 124
Plata impozitului si depunerea declaratiei fiscale

Introduce Norme Metodologice

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf