Codul Fiscal - Titlul V modificari din 4 Decembrie 2008

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania

  • Titlul V
  • 4 Decembrie 2008
Art. 117
Scutiri de la impozitul prevazut in prezentul capitol

Introduce:

4. La articolul 117, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

k) dobânda la depozitele la termen şi/sau instrumentele de economisire, realizată din România de persoanele fizice rezidente în alte state decât cele ale Uniunii Europene, începând cu data de 1 ianuarie 2009.

Nota:

Conform Ordonantei de urgenta nr. 200/2008, lit. k) se introduce incepand cu data de 01 ianuarie 2009.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf