Codul Fiscal - Titlul V modificari din 30 Martie 2005

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania

  • Titlul V
  • 30 Martie 2005
Art. 116
Retinerea impozitului din veniturile impozabile obtinute din Romania de nerezidenti

Modifica la art. 116, alin. (2), cuprinsul lit. a):

20. La articolul 116 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

a) 10% pentru veniturile din dobânzile la depozite la termen, certificate de depozit şi alte instrumente de economisire la bănci şi la alte instituţii de credit autorizate şi situate în România;

Art. 117
Scutiri de la impozitul prevazut in prezentul capitol

Modifica la art. 117, cuprinsul lit. a):

21. La articolul 117, litera a) va avea următorul cuprins:

a) dobânda pentru depozitele la vedere/cont curent de la bănci sau alte instituţii de credit din România, pentru care rata dobânzii este mai mică sau egală cu nivelul ratei medii a dobânzii pe piaţa interbancară - BUBID la o lună, în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii pentru care se face calculul;

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf