Codul Fiscal - Titlul V modificari din 30 Decembrie 2011

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania

  • Titlul V
  • 30 Decembrie 2011
Art. 117
Scutiri de la impozitul prevazut in prezentul capitol

Modifica:

51. La articolul 117, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b) dobânda aferentă instrumentelor de datorie publică în lei şi în valută, veniturile obţinute din tranzacţiile cu instrumente financiare derivate utilizate pentru realizarea operaţiunilor de administrare a riscurilor asociate obligaţiilor de natura datoriei publice guvernamentale şi veniturile obţinute din tranzacţionarea titlurilor de stat şi a obligaţiunilor emise de către unităţile administrativ-teritoriale, în lei şi în valută, pe piaţa internă şi/sau pe pieţele financiare internaţionale, precum şi dobânda aferentă instrumentelor emise de către Banca Naţională a României în scopul atingerii obiectivelor de politică monetară şi veniturile obţinute din tranzacţionarea valorilor mobiliare emise de către Banca Naţională a României;

Art. 118
Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene

Introduce:

52. La articolul 118, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) Machetele "Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România" şi "Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România" se stabilesc prin norme.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf