Codul Fiscal - Titlul V modificari din 30 Decembrie 2010

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania

  • Titlul V
  • 30 Decembrie 2010
Art. 115
Venituri impozabile obtinute din Romania

Modifica:

47. La articolul 115 alineatul (2), partea introductivă şi litera e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) Următoarele venituri impozabile obţinute din România nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol şi se impozitează conform titlului II, III sau IV^1, după caz:

..........................................................................

e) veniturile obţinute de nerezidenţi dintr-o asociere constituită în România, inclusiv dintr-o asociere a unei persoane fizice nerezidente cu o microîntreprindere.

Art. 116
Retinerea impozitului din veniturile impozabile obtinute din Romania de nerezidenti

Abroga:

48. La articolul 116 alineatul (2), litera b) se abrogă.

Art. 118
Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene

Modifica:

49. La articolul 118, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) Macheta certificatului de rezidenţă fiscală pentru persoane rezidente în România, precum şi termenul de depunere de către nerezidenţi a documentelor de rezidenţă fiscală, emise de autoritatea din statul de rezidenţă al acestora, se stabilesc prin norme.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf