Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul V modificari din 29 Mai 2013

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania

  • Titlul V
  • 29 Mai 2013
Art. 115
Venituri impozabile obtinute din Romania

Modifica la alin.(1) lit.c), e) şi g)

25. La articolul I, după punctul 40 se introduce un nou punct, punctul 40^1, cu următorul cuprins:

"40^1. La articolul 115 alineatul (1), literele c), e) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«c) dobânzi de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă dobânda este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat;

-----------------------------------------------------------

e) redevenţe de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă redevenţa este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat;

-----------------------------------------------------------

g) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă comisionul este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat;»".

 Modifica la alin.(1) lit.(k)

26. La articolul I punctul 42, litera k) a alineatului (1) al articolului 115 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"k) venituri din servicii prestate în România de orice natură şi în afara României de natura serviciilor de management, de consultanţă în orice domeniu, de marketing, de asistenţă tehnică, de cercetare şi proiectare în orice domeniu, de reclamă şi publicitate indiferent de forma în care sunt realizate şi celor prestate de avocaţi, ingineri, arhitecţi, notari publici, contabili, auditori; nu reprezintă venituri impozabile în România veniturile din transportul internaţional şi prestările de servicii accesorii acestui transport;".

 Modifica la alin.(2) lit.a)

27. La articolul I, după punctul 42 se introduce un nou punct, punctul 42^1, cu următorul cuprins:

"42^1. La articolul 115 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«a) veniturile unui nerezident, care sunt atribuibile unui sediu permanent/sediu permanent desemnat în România;»".

Art. 116
Retinerea impozitului din veniturile impozabile obtinute din Romania de nerezidenti

Modifica la alin.(2) lit.c^1)

28. La articolul I punctul 44, litera c^1) a alineatului (2) al articolului 116 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"c^1) 50% pentru veniturile prevăzute la art. 115 alin. (1) lit. a) - g), k) şi l), dacă veniturile sunt plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. Aceste prevederi se aplică numai în situaţia în care veniturile de natura celor prevăzute la art. 115 alin. (1) lit. a) - g), k) şi l) sunt plătite ca urmare a unor tranzacţii calificate ca fiind artificiale conform art. 11 alin. (1)."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf