Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul V modificari din 23 Ianuarie 2013

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania

  • Titlul V
  • 23 Ianuarie 2013
Art. 115
Venituri impozabile obtinute din Romania

Abroga alin. (1), lit. i)

41. La articolul 115 alineatul (1), litera i) se abrogă.

Modifica alin. (1), lit. k)

42. La articolul 115 alineatul (1), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"k) venituri din servicii prestate în România şi în afara României, exclusiv transportul internaţional şi prestările de servicii accesorii acestui transport;".

Art. 116
Retinerea impozitului din veniturile impozabile obtinute din Romania de nerezidenti

Abroga alin. (2), lit. a)

43. La articolul 116 alineatul (2), litera a) se abrogă.

Introduce alin. (2), lit. c^1)

44. La articolul 116 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:

"c^1) 50% pentru veniturile prevăzute la art. 115 alin. (1) lit. a) - g), k) şi l), dacă veniturile sunt plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii;".

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf