Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul V modificari din 2 August 2013

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania

  • Titlul V
  • 2 August 2013
Art. 124^20
Definitia intreprinderii, intreprinderii asociate si a sediului permanent

Introduce:

6. La articolul 124^20 litera a) paragraful (iii), după ultima liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:

- porez na dobit, în Croaţia;

Art. 124^26
Lista societatilor acoperite de prevederile art. 124^20 lit. a) pct. (iii)

Introduce:

7. La articolul 124^26, după litera y) se introduce o nouă literă, litera z), cu următorul cuprins:

z) societăţi aflate sub incidenţa legislaţiei croate, denumite «dionicko drustvo», «drustvo s ogranicenom odgovornoscu» şi alte societăţi constituite în conformitate cu legislaţia croată şi care sunt supuse impozitului pe profit în Croaţia.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf