Codul Fiscal - Titlul V modificari din 18 Octombrie 2007

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania

  • Titlul V
  • 18 Octombrie 2007
Art. 115
Venituri impozabile obtinute din Romania

Modifica:

31. La articolul 115 alineatul (1), litera q) se modifică şi va avea următorul cuprins:

q) venituri realizate de nerezidenţi din lichidarea unei persoane juridice române. Venitul brut realizat din lichidarea unei persoane juridice române reprezintă suma excedentului distribuţiilor în bani sau în natură care depăşeşte aportul la capitalul social al persoanei fizice/juridice beneficiare.

32. La articolul 115 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

d) veniturile unei persoane fizice nerezidente obţinute din închirierea sau din altă formă de cedare a dreptului de folosinţă a unei proprietăţi imobiliare situate în România, din transferul proprietăţilor imobiliare situate în România, din transferul titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română şi din transferul titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf