Codul Fiscal - Titlul IV modificari din 30 Decembrie 2004

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

  • Titlul IV
  • 30 Decembrie 2004
Art. 104
Optiunea de a plati impozit pe veniturile microintreprinderii

Introduce, la art. 104, alin. (6):

4. Articolul 104 se completează cu un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

(6) Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor pot opta pentru plata impozitului pe profit începând cu anul fiscal următor. Opţiunea se exercită până la data de 31 ianuarie a anului fiscal următor celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Art. 107
Cota de impozitare

Modifica cuprinsul art. 107:

5. Articolul 107 va avea următorul cuprins:

ART. 107

Cota de impozit pe veniturile microîntreprinderilor este de 3% .

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf