Codul Fiscal - Titlul IV modificari din 28 Decembrie 2007

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

  • Titlul IV
  • 28 Decembrie 2007
Art. 108
Baza impozabila

Modifica norme metodologice:

1. Punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

14. La calculul impozitului pe venit datorat de microîntreprinderile care îşi încetează existenţa în urma operaţiunilor de divizare, dizolvare sau lichidare nu sunt impozitate: rezervele constituite din profitul net, rezervele constituite din diferenţe de curs favorabil aferente capitalului social în devize sau disponibilului în devize, precum şi sumele aferente unor reduceri ale cotei de impozit pe profit, repartizate ca surse proprii de finanţare pe parcursul perioadei de funcţionare, potrivit legii, pentru societăţile care pe parcursul perioadei de funcţionare au fost şi plătitoare de impozit pe profit.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf