Codul Fiscal - Titlul IV modificari din 27 Decembrie 2006

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

  • Titlul IV
  • 27 Decembrie 2006
Art. 107^1
Impunerea microintreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro

Modifica:

4. Articolul 107^1 va avea următorul cuprins:

ART. 107^1

Prin excepţie de la prevederile art. 109 alin. (2) şi (3), dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 50% inclusiv, aceasta va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal, fără posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada următoare de prevederile prezentului titlu. Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre limitele prevăzute în acest articol, fără a se datora majorări de întârziere. La determinarea impozitului pe profit datorat se scad plăţile reprezentând impozitul pe veniturile microîntreprinderilor efectuate în cursul anului fiscal.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf